I dag går turen til...

Områder

Industriens valg av lokalisering er ikke tilfeldig. Industrien preger stedet med sine bygningsmasser, transportsystemer og miljøpåvirkning. Industrien trenger folk som bor på stedet, eller trekker nye folk til stedet. Industrien har også en tendens til å flytte på seg etter hvert som betingelsene og behovene endrer seg. Gjenbruk av industriområder og industribygg er med på å omforme byer som Oslo.

Hva bestemmer industriens plassering? Tilgang til energi, råvarer, tomter og arbeidskraft, eller transportmulighet til marked er blant faktorene. Ofte spiller politiske faktorer styrende inn, som skatteregulering, toll, tilrettelegging for tomter eller transport, støtte til distriktsutbygging osv. De samme faktorene slår også inn når industrien forsvinner.

Hvert av stedene under har i perioder vært preget av industri på forskjellige måter. At noen av områdene i dag fremstår som noe helt annet enn industriområder viser foranderligheten i industrilandskapet.

 

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium