I dag går turen til...

Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag som industrifylke har lange tradisjoner tilbake til gruvevirksomhet, men det var særlig landbruksprodukter og skogsvirke som opprinnelig dannet grunnlaget for utviklingen av industrien i fylket. I dag er det særlig verftsindustri og nærings- og nytelsensindustri som dominerer, i tillegg til bl.a. plastindustri, og fortsatt en betydelig treforedlingsindustri.

Viktige bransjer i Nord-Trøndelag var i 2003 næringsmiddelindustri med 21 % av industriens sysselsetting og trevare- og treforedlingsindustri med hhv. 9 % og 11 % av industriens sysselsetting. Mange av bedriftene har stor betydning lokalt. Norske Skog har bl.a. en bedrift som produserer avispapir i Skogn ved Levanger, Moelven Industrier har en større trelastbedrift i Namsos (van Severen).

Verkstedindustrien utgjorde samlet ca. 34 % av industrien i fylket og omfatter et stort antall bedrifter med variert produksjon. Aker Verdal i Verdal (oljerigger) er den dominerende bedriften i bransjen. Levanger, Verdal og Stjørdal utgjør de viktigste industrityngdepunktene i fylket; Levanger og Verdal domineres av hver sine bransjer, henholdsvis treforedling og transportmiddelindustri, mens Stjørdal har mer variert industriproduksjon, bl.a. maskinindustri, glassvattproduksjon og gummi- og plastvareindustri. I Meråker drives det bl.a. produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter (silisiumprodukter).

(Kilde: SNL)

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium