Poulsen Hans & Søn

Firmaet drev eksport av hermetikk fra egen fabrikk i Kragerø. I tillegg importerte og solgte firmaet farger, lakker og teknisk-kjemiske artikler. Firmaet hadde egen fargefabrikk i Oslo. Det solgte også råvarer og maskiner til plastindustrien.

Fabr.

Grunnlagt: 1918

Adresse: Christian Krohgsgt 30

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958