Kjemisk industri

Kjemikalier, maling og lakk, såpe og vaskemidler, farmasøytisk industri