Eureka tekn. Kem. Fabrik

Virksomheten omfattet fremstilling av artikler for skofabrikker og skomakere - skokrem, appreturer, sverter, vokser etc. Videre produserte de smørfarge samt fåre- og kreaturvask.

Grunnlagt: 1885

Adresse: Karl 12.s gt. 11

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957