Bransjer

Bransjeinndelinger følger dels internasjonal statistisk standard, samtidig er eldre klassifiseringer ut fra andre kriterier også gangbare, slik skipsverft både kan være mekanisk industri, "jern og metall" og produksjon av transportmidler. Enkeltbedrifter kan også sortere under flere kategorier, dersom produksjonen favner flere typer produkter.

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium