Sjokoladefabrikker og sukkervarer

SJokolade- og sukkervarefabrikkene i Norge er pr. 2014 redusert til 4 stk, som sysselsetter ca. 1000 mennesker. Freia (Mondelez), Nidar (Orkla), Brynilds og Hval. Etter etableringen av Freia i 1889 fulgte en strøm av mer eller mindre industrialiserte sjokolade- og dropsfabrikker i mange norske byer. Gradvis ble disse fusjonert inn i hverandre eller utkonkurrert.