Lær og lærvarer

Fremstilling av lær ved garving etc, og produksjon av produkter med hovdsakelig lær, som skoindustri, vesker, salmakeri osv