Biong Oskar Lærfabrik

Bedriften produserte sportsartikler og skotøy. Fra 1910 holdt firmaet til i en egen gård hvor de disponerte 2000 kvm.

Fabrikken produserte skinn og lær til skofabrikker, sportsartikler og til porteføljefabrikker.

Grunnlagt: 1889

Antall ansatte: 18-20 (1938) 30 (1957)

Adresse: Rødfyllgt 31

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958