Oslo Emballasjefabrikk A/S

Firmaet produserte finere esker og sjaktler. Det hadde eget trykkeri.

Grunnlagt: 1941

Antall ansatte: 40 (1956)

Adresse: Sannergt 11

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957