Sagbruk

Sagbruk var sammen med mølledrift det eldste produksjonen som brukte vannkraft. I Oslo var det sagbruk ved Akerselva helt til 1960-årene, da Brekkesaga ble nedlagt som det siste sagbruke ved Akerselva. Løvenskiold-bruket ved Fossum er fortsatt i drift med Nordmarka som skogtilfang