Oplandets Sagbruks og Høvleri

Et av sju dampsager som lå rundt utløpet av Mandalselva. Oplandets sagbruk brant ned i 1922 og lå der som kulturhuset Buen ligger i dag.

Oplandets Sagbruks og Høvleri (Ingressbilde)

Sagbruket til høyre i bildet.

Saga gikk også under navnet John Fredriksens sagbruk. Det ble blant annet produsert feridghus som ble frakta til Island, oftest på Fredriksens egne skip.

Da saga brant i 1022, skrv Lindesnes avsi (3/7 1922)

Oplandets sagbruk og høvleri nedbrent, med tørkehus, store velfylte lagerrom, samt en hel del bord og plankestabler ble flammens rov.


«Hele byen var på benene, og endog kvinderne deltok i arbeidet med at bære væk bord og planker for at unddra ildens næring» «Det var dessverre nok av unge raske karer, som snek sig undav uten at ville yte nogensomhelst hjælp, saa det skal nævnes med anerkjendelse, at en hel del unge damer resolut og uopfordret tok fat med at bære væk tremateriale»