I dag går turen til...

Vest-Agder

Som industrifylke har Vest-Agder kanskje ikke markert seg blant landets fremste, men innen de fleste industrigrener finnes det i dette fylket til dels store bedrifter og sterke industrinavn i fylket, fra Falconbridge Nikkelverk til Hennig-Olsen og Sørlandschips på næringsmiddelindustrisiden.

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium