Sørlandets Kemiske Fabrik A/S

En av fire såpefabrikker som befant seg i Kristiansand i 1953. Mens de tre andre var lokalisert til Lund, lå denne nede i selve byen, i kvadraturen.

Informasjon om bedriften har vi foreløpig kun funnet i Det Norske Næringsliv Vest-Agder fylke (1953)- og der står det:

Firmaet ble etablert i 1921 av den nåværende disponent, hr. Rolf Naglestad. Fabrikasjonen omfatter såpe, vaske- og kjemisk-tekniske artikler, og firmaet bereiser Syd-Norge.

Grunnlagt: 1921

Adresse: Kronprinsensgate 7, Kristiansand

Kilde: Det Norske Næringsliv Vest-Agder fylke (1953)