Sementstøperiet / Mandals Cementstøperi

Har hatt flere plasseringer: Kastellodden, Møllebukta og Malmø.

Har produsert bygningsblokker, takstein og andre sementvarer. Mandals Cementstøperi kjøpte det gamle fryselageret på Sanden i 1918. (Etter hvert overtok Hårgarnspinneriet og senere Mandal industrier). Foto: Sørlandet i tekst og billeder av Olaf Bennece fra 1919<br>Foto: Sørlandet i tekst og billeder av Olaf Bennece fra 1919

Cementstøperiet hadde startet opp i 1913 (1914) av Olav Arthur Nielsen lenger ute på Sanden, men her ble det etter hvert for lite plass. Nielsen solgte bedriften i 1937.