Falconbridge Nikkelverk

Bedriften har gjennom tidene skiftet navn flere ganger. For mange er dette fremdeles Falconbridge,ti år etter at bedriften har skiftet navn to ganger; Glencore Nikkelverk AS er navnet i dag (2016), Extrata var navnet fra 2006-2014.

Falconbridge Nikkelverk 1967 (Ingressbilde)

Falconbridge Nikkelverk 1967. Den høye Kolsdalspipa sees tydelig på bildet. Innfartsåren inn til Kristiansand gikk også gjennom fabrikkens område. Foto Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS /DBVA.no

Tekst hentet fra Det Norske Næringsliv Vest-Agder fylke (1953):

Det første nikkelraffineriet i Kristiansand ble opprinnelig bygget i 1910 og var da basert på tilførsel av råmaterialer fra norske gruver.I 1929 ble raffineriet kjøpt av Falconbridge Nickel Mines Ltd. i Canada, og det norske datterselskapet ble registrert under firmanavnet Falconbridge Nikkelverk A/S. Falconbridge Nikkelverk A/S var opprinnelig basert på å raffinere ca 1800 tonn nikkel fra canadiske matte samtidig som man skulle raffinere 700 tonn nikkel fra de norske nikkelgruver som dengang ennå var i drift og som eides av Raffineringsverket A/S. I løpet av 30-årene ble produksjonen utvidet og alle de nødvendige råmaterialer for den økete produksjonen kom fra Canada. I 1939 var produksjonen kommet opp i ca. 9000 tonn nikkel og 4500 tonn kobber pr. år. Under krigen var det praktisk talt ingen drift ved verket, men etter krigen ble driften gjenopptatt, og etter at de norske gruver er uttømt og nedlagt drives verket utelukkende med canadisk råmaterialer. Det er foretatt nye utvidelser. Verkets kapasitet er på 13,000 tonn nikkel og 7-8000 tonn kobber pr år. Hertil kommer så en viss produksjon av forskjellige edle metaller samt noen tusen tonn svoveldioksyd. Ved verket beskjeftiges ca. 1000 arbeidere og funksjonærer og verket har en kontrakt om fast årskraft på  15,000 kW og en spillkraft på 3500 kW.Falconbridge Nikkelverk 1969 - sett fra vest mot østFoto: Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS / DBVA.no<br>Foto: Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS / DBVA.no
Falconbridge Nikkelverk 1969 - sett fra vest mot øst

Firmaet går nå til ytterligere utvidelser som skal være ferdig om ca. et og et halvt år. Kapasiteten vil da ligge på ca. 15800 tonn nikkel om året. Samtidig regner en med større produksjon avkommer da malmen fra Canada ventes å inneholde en større kobbergehalt.

Direksjonen består i 1952 av Mr. H.J.Fraser, Anton Grønningsæter, Ingvald Grønningsæter, Einar Rasmussen og S.B.Steen, som er formann i styret og samtidig administrerende direktør i selskapet.

 

Historien om nikkelverket ved Kristiansand, går altså tilbake til 1910 da eb gryooe forretningsfolk og ingeniørere med blant annet Sam Eyde, dannet Kristiansands Nikkelraffineringssverk A/S. I Norge var det alt en lang tradisjon som produksjon av nikkel. I 1970 var det 40 gruver og syv smeltehytter i drift, og like før 1900 ble 75 % av verdens nikkel produsert i Norge1

En av de største gruvene på denne tiden var Flåt gruver i Evje, som var i drift fra 1872 til 1946. Gruven lå kun 70 km nord for Kristiansand, og denne sammen med at Kristiansand som handelssenter med en gode havn, gjorde det naturlig å etablere et raffineringsverk her. De første årene skal driften ha gått veldig bra, men tiden etter første verdenskrig var vanskelig. Både fordi prisen på nikkel falt dramatisk og fordi raffineringsverkstedet ble rammet av storbrann.Falconbridge 1959Foto: Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) / DBVA.no<br>Foto: Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) / DBVA.no
Falconbridge 1959

Falconbridge Nickel Mines Ltd hadde oppdaget store forekomster av Nikkelmalm i Sudbury i Canada og var dermed et selskap som var på jakt etter flere steder å raffinere denne malmen. Mens Kristiansand Nikkelraffinerinsverk opplevde manglende tilgang på malm og økonomiske utfordringer, og dermed sa verket i 1929 ja til å bli kjøpt opp av det kanadiske selskapet2.

 

 

 

1) Fra hjemmesiden til Glencore company http://xstratanickel.no/NO/OmOss/Sider/Historie.aspx 19.08.2016

2) Fra hjemmesiden til Glencore company http://xstratanickel.no/NO/OmOss/Sider/Historie.aspx 19.08.2016

Grunnlagt: 1910

Antall ansatte: 1000 (1953)

Adresse: Vesterveien 31, Kristiansand

Kilde: Det Norske Næringsliv Vest-Agder fylke (1953), Hjemmesiden til Glencore http://nikkelverk.no/NO/OmOss/Sider/Historie.aspx