Sjølingstad Uldvarefabrik

Sjølingstad Uldvarefabrik ble grunnlagt i 1894 av August Hoven. Den første bygningen som ble satt opp var i en etasje og ble senere påbygd i to etasjer. Fabrikken ble bygd ut litt etter litt etterhvert som det ble penger til det. Bedriften ble avviklet i 1984, men anlegget og produksjonsutstyret ble bevart, om Sjølingstad drives i dag som en levende museumsfabrikk - den eneste i sitt slag i Norge, og også unikt i internasjonal målestokk.

Fra ullvaskeriet, der råstoffet blir renset før videre bearbeidelse.Foto: Dag Andreassen<br>Foto: Dag Andreassen
Fra ullvaskeriet, der råstoffet blir renset før videre bearbeidelse.
A/S Sjølingstad Uldvarefabrik startet sin virksomhet i 1894 og drev denne med framstilling av garn og vevde produkter fram til vedtak om en styrt avvikling i 1984.

Ved stenging ble maskiner avertert for salg uten særlig hell. Det var heller ikke lett å finne alternativ bruk av bygningene i den litt avsides dalen ved Mandal.

Etter stort oppslag i avisen og vurdering av Norsk kulturråd, ble det tatt lokalt initiativ til å starte arbeid med å bevare fabrikken. Ideen var å skape ”en levende museumsfabrikk” hvor hele produksjonsprosessen fra råull til ferdige stoffer kunne presenteres for publikum.

Kardemaskin fortsatt i bruk i 2018Foto: Dag Andreassen<br>Foto: Dag Andreassen
Kardemaskin fortsatt i bruk i 2018
Ringspinnemaskin fra 1969 fortsatt i bruk på SjølingstadFoto: Dag Andreassen<br>Foto: Dag Andreassen
Ringspinnemaskin fra 1969 fortsatt i bruk på Sjølingstad
Det ble samtidig (1988) foreslått at det ble gitt tilskudd til oppkjøp av aksjemajoriteten i selskapet for å sikre bygninger og produksjonsutstyr for bevaring. Dette lyktes, og ”Stiftelsen Sjølingstad Uldvarefabrik” ble opprettet i 1989 som hovedaksjonær og selveiende institusjon.

På denne måten ble det mulig å bevare en helt ut autentisk fabrikk som museum. Hoveddelen av Riksantikvarens antikvariske vernearbeid har rettet seg mot fysiske strukturer og objekter som bygninger og produksjonsutstyr. Men for noen utvalgte anlegg, som Sjølingstad Uldvarefabrik, var det et mål å videreføre selve næringsvirksomheten for å sikre og bevare yrkeskompetansen som knytter seg til de tradisjonelle produksjonsprosessene og bruken av tilhørende utstyr og maskineri.

Det var også et mål å tilrettelegge mulighetene for kulturhistorisk formidling for å utnytte informasjonspotensialet og vise anlegget og næringsvirksomheten i den historiske sammenhengen overfor allmennheten.

Foto fra Sjølingstad Uldvarefabrik som de mange besøkende har lagt ut på nettstedet Flickr:

 


Ringspinnemaskin fra 1969 fortsatt i bruk på SjølingstadFoto: Dag Andreassen<br>Foto: Dag Andreassen
Ringspinnemaskin fra 1969 fortsatt i bruk på Sjølingstad
Den gamle ullvarefabrikken drives nå videre som museum på en helt autentisk måte. Gamle og tradisjonelle produkter blir framstilt i de gamle fabrikkbygningene, med strøm fra den gamle kraftstasjonen og på de gamle maskinene. Dette gjøres etter de gamle reseptene (den gamle framgangsmåten) som er nedtegnet fra gammelt eller som er blitt muntlig overlevert fra de gamle arbeiderne. Den gamle teknikken er ført videre i form av handlingsboren kunnskap til nytte og opplevelse for publikum og til nedtegnelse for framtidige generasjoner.

Den gjennomgående autentisiteten er unik i norsk og europeisk målestokk. Sjølingstad Uldvarefabrik har et konsept og en virksomhet som er internasjonal berømmelse verdig!

Dette er hva som sto å lese om Sjølingstad Uldvarefabrik i Det Norske Næringsliv Vest-Agder-fylkesleksikon i 1953:

I vevsalen i tredje etasje i den nyeste fabrikkbygningen fra 1947 står originale vevstoler ved hver vindusrekke. Her veves bl.a. finere ulltøy til dresser etc. Foto: Dag Andreassen<br>Foto: Dag Andreassen
I vevsalen i tredje etasje i den nyeste fabrikkbygningen fra 1947 står originale vevstoler ved hver vindusrekke. Her veves bl.a. finere ulltøy til dresser etc.
Den 1. september 1894 begynte A/S Sjølingstad Uldvarefabrik sin virksomhet med selskapets grunnlegger, August Hoven, som disponent. Pret 1910 trakk disponent August Hoven seg tilbake fra ledelsen på grunn av sykdom, og hans sønn, Andr. Hoven var fabrikkens disponent inntil sin dødi mars 1949. Siden den tid har Aug. Hoven vært disponent.

Produksjonen, som også omfatter leiearbeid, dreier seg i det vesentlige om dresstøyer av kamgarn og streichgarn, og dessuten ulltepper, mønstrete og jaquard tepper-, trikottøy, garn og finere kamgarnstøyer.

Varene omsettes over hele landet ved reisende og ved faste agenter i Oslo, Bergen og Stavanger. Bedriften beskjeftiger ca 70 - 80 arbeidere.

Adresse: Sjølingstad

Kilde: Hjemmesiden til Vest-Agder-museet, Det norske Næringsliv Vest-Agder Fylkesleksikon