Sjølingstad Uldvarefabrik

Sjølingstad Uldvarefabrik ble grunnlagt i 1894 av August Hoven. Den første bygningen som ble satt opp var i en etasje og ble senere påbygd i to etasjer. Fabrikken ble bygd ut litt etter litt etterhvert som det ble penger til det.

Sjølingstad Uldvarefabrik (Ingressbilde)

Fabrikken i vinterlandskap

A/S Sjølingstad Uldvarefabrik startet sin virksomhet i 1894 og drev denne med
framstilling av garn og vevde produkter fram til vedtak om en styrt avvikling i
1984. Maskiner ble avertert for salg uten særlig hell. Det var heller ikke lett
å finne alternativ bruk av bygningene. Etter stort oppslag i avisen og vurdering
av Norsk kulturråd, ble det tatt lokalt initiativ til å starte arbeid med å
bevare fabrikken. Ideen var å skape ”en levende museumsfabrikk” hvor hele
produksjonsprosessen fra råull til ferdige stoffer kunne presenteres for
publikum. Det ble samtidig (1988) foreslått at det ble gitt tilskudd til oppkjøp
av aksjemajoriteten i selskapet for å sikre bygninger og produksjonsutstyr for
bevaring. Dette lyktes, og ”Stiftelsen Sjølingstad Uldvarefabrik” ble opprettet
i 1989 som hovedaksjonær og selveiende institusjon.

På denne måten ble
det mulig å bevare en helt ut autentisk fabrikk som museum. Hoveddelen av
Riksantikvarens antikvariske vernearbeid har rettet seg mot fysiske strukturer
og objekter som bygninger og produksjonsutstyr. Men for noen utvalgte anlegg,
som Sjølingstad Uldvarefabrik, var det et mål å videreføre selve
næringsvirksomheten for å sikre og bevare yrkeskompetansen som knytter seg til
de tradisjonelle produksjonsprosessene og bruken av tilhørende utstyr og
maskineri. Det var også et mål å tilrettelegge mulighetene for kulturhistorisk
formidling for å utnytte informasjonspotensialet og vise anlegget og
næringsvirksomheten i den historiske sammenhengen overfor allmennheten.

Foto fra Sjølingstad Uldvarefabrik som de mange besøkende har lagt ut på nettstedet Flickr:

 


Den gamle ullvarefabrikken drives nå videre som museum på en helt
autentisk måte. Gamle og tradisjonelle produkter blir framstilt i de gamle
fabrikkbygningene, med strøm fra den gamle kraftstasjonen og på de gamle
maskinene. Dette gjøres etter de gamle reseptene (den gamle framgangsmåten) som
er nedtegnet fra gammelt eller som er blitt muntlig overlevert fra de gamle
arbeiderne. Den gamle teknikken er ført videre i form av handlingsboren kunnskap
til nytte og opplevelse for publikum og til nedtegnelse for framtidige
generasjoner. Den gjennomgående autentisiteten er unik i norsk og europeisk
målestokk. Sjølingstad Uldvarefabrik har et konsept og en virksomhet som er
internasjonal berømmelse verdig!

Dette er hva som sto å lese om Sjølingstad Uldvarefabrik i Det Norske Næringsliv Vest-Agder-fylkesleksikon i 1953:

Den 1. september 1894 begynte A/S Sjølingstad Uldvarefabrik sin virksomhet med selskapets grunnlegger, August Hoven, som disponent. Pret 1910 trakk disponent August Hoven seg tilbake fra ledelsen på grunn av sykdom, og hans sønn, Andr. Hoven var fabrikkens disponent inntil sin dødi mars 1949. Siden den tid har Aug. Hoven vært disponent.

Produksjonen, som også omfatter leiearbeid, dreier seg i det vesentlige om dresstøyer av kamgarn og streichgarn, og dessuten ulltepper, mønstrete og jaquard tepper-, trikottøy, garn og finere kamgarnstøyer.

Varene omsettes over hele landet ved reisende og ved faste agenter i Oslo, Bergen og Stavanger. Bedriften beskjeftiger ca 70 - 80 arbeidere.