Tallman Fabrikker / Mafas

Startet som shoddyfabrikk, og gikk så over til å produsere skumplast og ulike produkter av disse.

Da Tallman fabrikker startet opp, var det i hovedsak shoddyproduksjon den drev med. Den startet opp på Kastellodden med to ansatte. Etter hvert utvidet den produktspekteret, blant annet en patentert sovepose som gjorde stor suksess.  I 1956 flyttet fabrikken inn i størrre lokaler i Store Elvegate, og allerede to år sendere, da Buøya ble til salgs, ble denne kjøpt med 3000 kvm på en 8 mål stor tomt. Bygget i Store Elvegate ble beholdt, her var det ekspedisjon og butikk. Annonse fra Fædrelandsvennen 12.7 1961Foto: Tallman Fædrelandsvennen 12.7 1961<br>Foto: Tallman Fædrelandsvennen 12.7 1961
Annonse fra Fædrelandsvennen 12.7 1961

Tidligere lå det et sagbruk på dette stedet. Deretter etablerte Buøy veveri seg her, da veveriet gikk konkurs, overtok Buøy Tekstilfabrikk. Det var i disse lokalene Tallmann deretter flytta inn. Buøy da det lå et sagbruk her. Foto Anna Halling / Mandal  museumFoto: Anna Halling / Mandal museum<br>Foto: Anna Halling / Mandal museum
Buøy da det lå et sagbruk her. Foto Anna Halling / Mandal museum

Tallman fabrikker startet samarbeid med A/S Industri da de begynte å levere plastprodukter og det ble innkjøpt nye og tidsmessige maskiner, og flere ansatte kom på plass, "folk med forståelse for den noe nye og spesielle produksjonsmetoden".  Det var i hovedsak skumplast som ble produsert, til ulike anvedelsesområder, blant annet skumplastmadrass. Dette var et produkt de hadde stor tro på og ønsket skulle bli hovedproduktet. I tillegg ble det levert skumplast som metervare. Kunder her var blant annet karosserifabrikker som brukte skumplast i busseter.  Da Fædrelandsvennen gjorde intervju med bedrifteier Tallaksen i 1960, hadde han også tro på plast i bekledningsindustrien og at kombinasjonen "skumplast og vindtette teksiler [...] var en ideel kombinasjon når det gjelder sportsantrekk".

Et annet "nisjeprodukt" var underskjørt: Dette sto i Samleren 2.7 1959: «Med plast kan en også fremstille disse nye underskjørtene, som det i dag er slik etterspørsel etter. Med dette underskjørtet vil ungpikene av i dag få den rette «brus» i skjørtet»

Andre produkter var Skulderputer, svamper, putefyll, sykkelseter, madrasser, tetningslister til dører og vinduer.

I 1960 kjørte de shoddyproduksjonen parallelt med skumplastproduksjonen.

I det neste tiåret skiftet fabrikken eiere flere ganger:

I 1963 overtok Norsk Krøllhårfabrikk (Svelvik) bedriften. I følge Fædrelandsvennen 3.5. 1963 skulle de forstette med samme produksjon selv om det var nye eiere. De ansatte ved Tallman fabrikker hadde fått en formell oppsigelse, "men det nye firmaet regner med å ansette samme arbeidstokk, slik at det ikke vil oppstå noen ledighet".  Samtidig med eierskifte endret fabrikken navn til A/S  Mafas.

Etter fire år overtok Høie Fabrikker virksomheten på Buøy. På denne tiden kan det se ut som fabrikken var gått over til å være en ren skumplastleverandrør. 

To år sendere, i 1969, var det atter nye eiere. Denne gangen Helly-Hansen A/S (Moss). På denne tiden skal det ha vært 18-20 ansatte på fabrikken i Mandal. Det var kun produksjonen som Helly Hansen kjøpte, og produksjonen av skumplastblokker som hadde foregått i Mandal, ville bli nedlagt. Men man ville fortsette å produsere metervarer, madrasser og puter av blokker som var produsert ved anlegget i Moss.