The Norwegian Preserving Co

"Kokeriet" var trolig Norges andre hermetikkfabrikk.

Hermetikkfabrikken The Norwegian Preserving Co. (1866-1903) holdt til i Brodersens gate nr 1, administrasjonen i nr 2.  

 

Fabrikken la det meste av kjøtt, fisk, bær og grønnsaker på boks og hadde kunder både innenlands og utenlands, blant annet til den britiske hæren.

I følge diverse avisanonser, rettet fabrikken seg særlig mot markedet for skipsproviant.