Bouilly, August Alfred Marie

Fransk ingeniør som satte spor etter seg i Bergen, Harkmark, Avaldsnes og indirekte også i New York.

Født: 1819
Død:  1886

Informasjon om Bouilly er hentet fra Årstadposten 5.12. 2015 http://www.arstadposten.no/2015/12/05/360/ og i fra Mimra - organ for Harkmark Historielag nr 1 årgang 6 2007. Supplerende opplysninger om andre personer er hentet fra Norsk biografisk leksikon.

Bouilly ble født i Douarnenez i Frankrige, og det var trolig her han kom i kontakt med Oluf Wingaard, sønn av den rike, bergenske vin- og kolonialhandler Hans Ulrich Wingaard. Wingard aktiv handel med flere franske handelshus på denne tiden. Kontakten med Wingaard-familien har fått Bouilly til Bergen, hvor han (trolig etter å ha jobbet her i flere år) i 1855 ble tatt opp som kompanjong i firmaet Wingaard & Bouilly.

Fire år før, i 1851, hadde han giftet seg med Johanne Foss Dahl (f 1832), som var datter av kemner og kjøpmannn Hans Dahl og Bergitte Christine Valentinsen. Johanne var også søster til Oluf Wingaards kone, Anne Wilhelmine Dahl.

August og Johanne fikk flere barn, en kilde oppgir ni, og tre av disse skal ha blitt født på Harkmark i tiden 1866-1870.

Bouilly skal ha vært selveier av Øvre Solheimslien, Bergen, i 1865 og var verksbestyrer i Wingaard og Bouilly Jernstøperi. Det var samtidig på denne tiden at Bouilly inngikk kontrakt med grunneiere i Harkmark om vannrettigheter for det som skulle bli en sag og mølle i samme område. Mølleanlegget ble oppført i perioden 1864-1867, men alt i 1870 ønsket Bouilly å kvitte seg med anlegget, da han loddet det ut i et landsomfattende lotteri.

Mellom 1870 og 1875 flyttet Bouilly til Karmøy og Vigsnæs og var en av direktørene ved den franskeide Kobberverket der, et kobberverk som leverte kobber til Frihetsstatuen i New York. Frihetsgudinnen ble avduket i 1886, samme år som Bouilly døde av lungebetennelse.

Bouilly var romersk-katolsk, og som følge av dette fikk han ikke bli begravet på kirkegården men utenfor kirkemurene. Senere ble kirkegården utvidet, og da kom Bouillys grav og den store gravstøtten innenfor.

Gravstedet er nå innenfor murene, men da Boully som katolikk skulle gravlegges, måtte slektningene plassere graven utenfor kirkemurene.Gravstedet er nå innenfor murene, men da Boully som katolikk skulle gravlegges, måtte slektningene plassere graven utenfor kirkemurene.

Som følge av den uverdige behandlingen av faren, skal de fem gjenlevende barna etter Bouilly ha emigrert til henholdsvis USA og Belgia. Konen Johanne forsvant ut fra folketellingene på den tiden Bouilly loddet bort Harkmark Sag og Mølle.

August Alfred Marie Bouilly (Personbilde)

August Alfred Bouilly (1819 – 1886), eier av Øvre Solheimslien gård og senere direktør for Vigsnæs Kobberværk på Karmøy.