Christensen, Chr.

Kommandør, Sandefjords største sel-og bottlenosereder, skaper av Framnæs mek. Verksted, flytende hvalkokeri, startet opp norsk hvalfangst i Sydishavet.

Født: 1845
Død:  1923

Christen Christensen ble født i Sandefjord i 1845. I 1868 overtok han farens skipsbyggeri Rødtangen, som senere ble Framnæs Mek. Værksted. I 1880-årene begynte Christen som selfangstreder og sendte ekspedisjoner til de vest-antarktiske øygrupper. I 1903 ominnredet han dampskipet Admiralen til verdens første moderne flytende hvalkokeri. Med dette innledet han norsk hvalfangst i Antarktis. I 1913 bygde han den første fabrikk i Norge for herding av hvalolje. 

I årene 1892-94 var selfangeren "Jason" fra Sandefjord med C.A.Larsen sørpå for retthval- og selfangst ved De vestantarktiske øygruppene. Det ble gjort geografisk pionerarbeid av stor betydning, men det økonomiske utbyttet ble ikke slik at man gjentok bedriften. Etter den store hvalfangstkrisen i Finnmark var Christensen den første til å sende en skute ned til Sydishavet i 1905 - det første norske flytende kokeri  "Admiralen", med to hvalbåter. 

Hvalfangstmuseet i Sandefjord het fra start i 1917 Hvalfangstmuseet i Sandefjord het fra start i 1917 "Kommandør Chr. Christensens hvalfangstmuseum", og ble finansiert av sønnen Lars Christensen.

Sønnen Lars skjenket Sandefjord kommune i mai 1917 "Kommandør Chr, Christensens Hvalfangstmuseum" med inventar og samlinger

Kilde: Norsk polarhistorie