Onsum, Oluf Adelsten

Oluf Onsum fra Molde ble en av hovedstadens mest markante industrigrundere og politikere i siste halvdel av 1800-tallet. Han grunnla Christiania Spigerverk og Kværner, og satt 20 år i kommunestyret. Han gikk under tilnavnet Slegga...

Født: 1820
Død:  1899

Oluf Onsum (1820-1899)fotografert sammen med sin kone på sølvbryllupsdagen. Kona er tusjet bort for annet bruk av bildet, med bare Onsum selv.Foto: Norsk Teknisk Museum CS885<br>Foto: Norsk Teknisk Museum CS885
Oluf Onsum (1820-1899)fotografert sammen med sin kone på sølvbryllupsdagen. Kona er tusjet bort for annet bruk av bildet, med bare Onsum selv.
Oluf Onsum kom fra Molde til Christiania i 1836, og havnet i kjøpmannslære jernvareforretningen til Donato Brambani. Han ble siden gift med Brambanis enke, den åtte år eldre Johanne, og han fikk med det tilgang til kapital som han satte inn i flere industriforetak. Da hovedstaden ekspanderte voldsomt etter 1840 vokste behovet for byggevarer. I 1853 startet Onsum derfor jernstøperiet Kværner Brug, og samtidig Christiania Spigerverk i Nydalen. Senere gikk han også inn i både teglverk og papirindustri.

Gjennom sin industri- og handelsvirksomhet, og også som boligutleier, ble Onsum en av Christianias rikeste menn. familien bodde i Dronningens gate 13, men flyttet i 1875 til en herskapelig villa ved Galgeberg (St.Hallvardsgate 33) i det som på folkemunne ble kalt "Onsumslottet". Det var tegnet i nygotisk stil av arkitektene Due & Steckmest og ble revet i 1905 i forbindelse med utvidelsen av jernbaneanleggene i Lodalen.

Foran "Onsumslottet" var det i 1878 et sammenstøt mellom sinte arbeidere og politi i forbindelse med misnøye rundt bedriftenes sykepengeordninger. Selv om Onsum var tidlig ute med velferdsordninger for sine arbeidere var han også fryktet som en autoritær leder. Han markerte seg også gjennom mange tillitsverv, blant annet i Oslos kommunestyre, og fikk stor innflytelse på mange områder.

I løpet av 1880-årene kom han i økonomiske vanskeligheter i nedgangstidene som også rammet mange andre av hovedstadens eiendoms- og industrieiere. I 1887 gikk han konkurs, og både Kværner og Spigerverket fikk nye eiere. Onsum døde nær 80 år gammel i 1899.