O. C. Axelsens Fabrikker A/S

Axelsens fabrikk ved Flekkefjord skal på et tidspunkt ha vært verdens største produsent av tretønner. I plastens tidsalder da tønnen forsvant satset fabrikken på karosseri for buser og lastebiler, og ble til slutt Norges brannbilfabrikk.

Ole Christian Axelsen (1849-1917) begynte som krambugutt hos J. G. Jansens enke i Flekkefjord. I 1879 overtok han forretningen og satset etter hvert stort med oppkjøp og videresalg av stav og tønner. Med årene ble han Flekkefjords rikeste mann. I 1898 anla han O. C. Axelsens Tønnefabrikk på Drangeid utenfor Flekkefjord. I 1902 hadde tønnefabrikken 40 ansatte.

I begynnelsen av 1920-årene ble tønnefabrikkens lønnsomhet dårligere som følge av høye priser på stav. Fabrikken ble i 1923 omgjort til et aksjeselskap: O. C. Axelsens Fabrikker A/S.

I 1947 ble det sagt at O. C. Axelsens Fabrikker var verdens største tønneprodusent. Årsproduksjonen nærmet seg 200.000 tønner. Mer enn 100 personer var ansatt ved fabrikken.

I etterkrigstiden bestod O. C. Axelsens Fabrikker A/S av 4 enheter: Flekkefjords Tøndefabrikk, Flekkefjords Træmelmølle, Flekkefjords Karosserifabrikk og Korkisolasjonsfabrikken "Axelit".

O. C. Axelsens Fabrikker A/S begynte å bygge karosserier for busser og lastebiler i 1946. I 1960-årene kom også produksjon av campingvogner, brannbiler og lukkede lastekasser til å sette på trekkvogner uten bruk av løftekraner. I 1968 hadde karosserifabrikken 70 ansatte. Den siste bussen ble produsert i 1970-årene. Deretter konsentrerte man seg helt om brannbiler.

I 1989 ble karosserifabrikken representant for den østerrikske brannbilprodusenten Rosenbauer International AG. Fire år senere solgte Axelsen-familien fabrikken til Rosenbauer. I 2002 trakk Rosenbauer seg ut av eierselskapet og Egenes Brannteknikk A/S ble etablert med Stein Asgeir Egenes som største eier.

Produksjonen er nå flyttet til Nulandsvika et par kilometer øst for Flekkefjord.

Egenes Brannteknikk

Egenes Brannteknikk etablerte ny fabrikk for sine brannbilder og andre kjøretøy ved NulandsvikaFoto: Egenes Brannteknikk<br>Foto: Egenes Brannteknikk
Egenes Brannteknikk etablerte ny fabrikk for sine brannbilder og andre kjøretøy ved Nulandsvika
Videreføringen av Axelsens industribedrift på Drangeid finner vi i dag i Nulandsvika ved Flekkefjord, der Egenes Brannteknikk driver produksjon av brannbiler og andre kjøretøy og utstyr basert på importerte grunnsystemer som chassiser fra Mercedes og systemer fra Rosenbauer, Metz, Weber og annet.

I 2015 var årsproduksjonen på over 40 biler, og det var siden 1950-tallet levert over 1000 brann- og redningsbiler fra Axelsens fabrikk og dens etterfølgere.

Grunnlagt: 1898

Avviklet: 100 (1947)

Adresse: Drangeid

Kilde: Statsarkivet i Kristiansand