I dag går turen til...

Flekkefjord

Flekkefjord ligger i Vest-Agders vestligste del, mot grensen til Rogaland, og er den vestligste sørlandskommunen. Industrien i kommunen har vært mangfoldig, men i stor grad knyttet til primærnæringene, som tønnefabrikker og garverier. Så kan kommunen smykke seg med ledende spesialfabrikker for hhv. brannbiler og puslespill!

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium