Gløersen E & Co A/s

Gløersen, E & Co ble grunnlagt i 1910. Virksomheten omfattet salg en gros og i detalj av jern, stål, metaller og støpegods. Firmaet hadde egen avdeling for ovner, komfyrer og kaminer og en avdeling for papir.

Grunnlagt: 1910

Adresse: Lakkegt 16

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958