Norsk Dynamo Verksted NDV

Firmaet produserte elektriske maskiner, apparater og ventilatorer, med vekselstrømmontorer som spesialitet.

Grunnlagt: 1913

Antall ansatte: 60 (1956)

Adresse: Bergensgt 41

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957