Norsk Dynamo Verksted NDV

Firmaet produserte elektriske maskiner, apparater og ventilatorer, med vekselstrømmontorer som spesialitet.

Norsk Dynamo Verksted ble startet i 1913 av ingeniør Nicolai Ring (1889- 1956) , utdannet ved Oslo Tekniske Skole og Technische Hohschule Charlottenburg. Etter å ha vært ansatt ved Siemens-Schuckert og Norsk Elektrisk Brown Bovery (NEBB) startet han egen dynamofabrikk i 1913 på Rodeløkka.

Verkstedet ble etablert i skarp konkurranse med Rings tidligere arbeidsgivere, samt Per Kure, Elektrisk Bureau og flere andre som kastet seg på elektrifiseringsbølgen på denne tiden. Markedet var imidlertid stort nok til å bære en rekke produsenter: Eletkrisitet var den nye kraftkilden for små og store bedrifter såvel som håndverksbedrifter, landbruk og fiske, lager og transport, og behovet for motorer og dynamoer syntes umettelig.

Etterspørselen etter norskprodusert utstyr steg ytterligere med utbruddet av første verdenskrig, da de dominerende tyske leverandørene falt bort. Den nystartede bedriften gikk bra, og en egen fabrikkbygning ble reist på Bjølsen, i Bergensgata 41.

Det var en ingeniørtung bedrift som ble startet, som rekrutterte ingeniører og teknikere for konstkruksjon av en rekke ulike produkter. Det ble bygd ut en egen tegnesal i et tilbygg i 1941. I produksjonen var håndverkere som dreiere i sving sammen med sveisere og andre arbeidere i produksjon av dreiegods, plater, og vikling av kobbertråd.

For å få flere ben å stå på etter hvert som markedet begynte å bli mettet, og de større aktørene som Nebb, National og Per Kure dominerte markedet mer og mer, startet Ring et nytt selskap i 1930. Norsk ventilatorfabrikk skulle drive produksjon og montasje av ventilasjonsanlegg for bygg fra samme adresse på Bjølsen. Etter hvert kom dette til å bli hovedgeskjeften for selskapet, selv om det fortsatt i 1957 ble produsert en type vekselstrømsmotor som det var etterspørsel etter, og annet elektrisk utstyr. 

Etter gründerns død i 1956 overtok hans sønner Cato (1917-2003) og Eivind Ring (1920-2014). De to familieselskapene ble omgjort til et aksjeselskapet Norsk Dynamo Verksted A/S (N.D.V.) i 1960, med enken Ingeborg Ring som styreleder.

Navnet til tross var det den byggtekniske delen som ble videreført, med ventilasjonsanlegg med klimastyring, og pneumatiske anlegg for transport av f.eks. korn i møller. 

Hvor lenge N.D.V. holdt produksjonen i gang vites ikke, men så sent som i 1991 er selskapet fortsatt oppført på adressen med brødrene Ring i føreresetet. Trolig er det fortsatt ventilasjonsinstallasjoner som er hovedproduktet.

Etter hvert ble det primært utleie av lokalene som skaffet selskapet inntekter, bla.t annet til treningssenteret Crossfit. I 2019 ble industribygget solgt til en entreprenør som ville bruke den flotte tomten til boligbygg, slik resten av området på Bjølsen mellom Maridalsveien og Akerselva var blitt omgjort til et av byens mest attraktive boligområder. 

I jakten på representative industribygg i mellomklassen hadde industribygget da blitt oppført på Byantikvarens "Gule liste" over bygg som ble anbefalt vernet som teknisk industrielt kulturminne. Dette skapte utfordrigner for utbyggeren som ble vendt til en fordel i prosjekteringen og markedsføringen av det som skulle bli et helt nytt boligkvarter med sju unike leiligheter og en dagligvarebutikk i det vernede bygget ut mot Bergensgata, samt to nye blokker i baktomtene. Det hele fikk navnet Dnamo under slagordet Leve - Elske - Lade. Slik ble industrihistorien tatt i bruk i videreføringen av den gamle fabrikkens ytre, som fortsatt fikk stå som et landemerke på Bjølsen.    

  

 

Grunnlagt: 1913

Antall ansatte: 60 (1956)

Adresse: Bergensgt 41

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957, Illustrert Norsk Næringsleksikon 1964, div. avisarkiver (nb.no / aftenposten) Byantikvaren, oppføring i kulturminnesok.no