Maskinindustri

SSBs næringsgruppeing standard under hovedgruppe maskinindustri:

29 Maskinindustri
 29.1 Kraftmaskinproduksjon
 29.11 Motor- og motordelprod. til skip mv
 29.111 Skipsmotorproduksjon
 29.119 Motor- og turbinproduksjon el
 29.12 Pumpe- og kompressorproduksjon
 29.120 Pumpe- og kompressorproduksjon
 29.13 Kran- og ventilproduksjon
 29.130 Kran- og ventilproduksjon
 29.14 Lager-, girproduksjon mv