Damsgård Motorfabrikk

To brødre fra Flekkefjord dro til hver sin av landets tekniske skoler for å få utløp for sine mekaniker-interesser, og møttes i Bergen hvor de satte opp sin egen fabrikk for produksjon av båtmotorer som skulle være bedre enn noe de hadde sett. SABB-motoren skulle bli en av de mest brukte i kystens småbåtflåte.

Brødrene Alf og Håkon Søyland fra Flekkefjord ble tidlig interessert i metallarbeid, teknologi og maskinkonstruksjon, bl.a. gjennom praksis hos en lokal smed. De fikk begge gå på teknisk skole, Alv i Bergen og Håkon i Porsgrunn, og senere videre i Tyskland.

Alf kom først ut i arbeidslivet, og praktiserte ved flere motorfabrikker på vestlandet. Han skaffet også sin bror jobb som konstruktør ved en motorfabrikk i Molde. Erfaringene og kontaktene kombinert med teft for motorkonstruksjon i en tid hvor kystens fiskeflåte skulel motoriseres og fornyes i stor grad, la grunnlaget for å starte egen fabrikk.

De første lokalene til Damsgårds MotorfabrikkFoto: Frydenbø Sabb<br>Foto: Frydenbø Sabb
De første lokalene til Damsgårds Motorfabrikk
Målet var å produsere små båtmotorer som kunne konkurrere med datidens mange motorfabrikker gjennom bedre konstruksjon, større driftssikkerhet og presisjon. Dette skulle bli Sabb-motorens kjennetegn.

I april 1925 ble Damsgårds Motorfabrikk startet i et gammelt lokale i indutsrigaten ved Puddefjorden, Damsgårdsveien. I denne gamle sjøboden skulel det bli produsert 2690 motorer frem til 1939! Da bygde brødrene en ny fabrikk lenger ut i Puddefjorden, i Damsgårdsveien 113, hvor den ble værende til 2015.

Foto: Frydenbø Sabb<br>Foto: Frydenbø Sabb
Fra 1971 ble bedriften et familieeid aksjeselskap Sabb Motor AS. Det forble et familieselskap med neste generasjon Søyland i ledelsen både i konstuksjon og merkantilt. Samtidig som de konstruerte og produserte sine egne motorer i stort antall - 10.000 produserte motorer ble passert i 1959 - ble det inngått samarbeid med andre produsenter bl.a. i Italia og England. Maskiner ble importert og tilpasset norske kunder og produktrekker Sabb spesialiserte seg på, som livbåtmotorer og hjelpemotorer og gir.

Damsgårdsveien 113, BergenFoto: Frydenbø Sabb<br>Foto: Frydenbø Sabb
Damsgårdsveien 113, Bergen
Det bergenske selskapet Frydenbø, som startet som Slip & Mekaniske Verksted i 1916 i samme bergenske industristrøk, kjøpte Sabb Motor AS i 2006 som et ledd i sin satsing på å bli et bredere industriselskap med fokus på maritim sektor.  De kjøpte seg inn i den tyske propellprodusenten Schottel, og i 2007 bergensverkstedet Brødrene Larsen AS på Damsgård. Senere fulgte verksteds- og verftsoppkjøp flere steder langs kysten, blant annet i Øksfjord.

Fabrikken ved PuddefjordsbroenFoto: Frydenbø Sabb<br>Foto: Frydenbø Sabb
Fabrikken ved Puddefjordsbroen
Siste SABB-motor ble produsert i Bergen i 2001, men bedriften fortsatte med service og delelager for de utallige maskinene som fantes over hele verden, samt utvikling og tilpasning av importerte motorer til maritimt bruk - stadig med SABB-merket.

I 2015 flyttes siste rest av virksomheten fra Puddefjorden ved Bergen Sentrum til Hanøytangen på Askøy.

Tekst: Dag Andreassen, Norsk Teknisk Museum

Grunnlagt: 1925

Antall ansatte: 30 (2010)

Adresse: Damsgårdsveien 95, senere 113

Kilde: Jan Spurkeland: Historien om et båtmotoreventyr | avisarkiv | www.frydenbo.no