I dag går turen til...

Bergen

Som industriby betraktet har kanskje ikke Bergen så mye å fare med ved første øyekast. Det er til Bergens omland man må for å finne industrihistorien, blir det sagt. Noen kjente flaggskip i bl.a. verftsindustrien unntatt... Med litt mer fininnstilt radar dukker det imidlertid en rik flora av små og store industribedrifter i mange bransjer som har levd korte eller lengre liv i og rett utenfor byens gamle grenser - innenfor dagens kommune.

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium