Aarstad Stoppullfabrikk

PRoduserte stoppull og ullvatt.

Samme bedrift som Coronetfabrikken?

Grunnlagt: 1931

Adresse: Møllendalsbakken 16, Bergen