Salhus Væverier

Salhus Væverier ble etablert i 1894. Fabrikken lå i Salhus, som var et lite industristed en mil nord for Bergen. I dag er fabrikkanlegget bygget om til leiligheter.

Salhus Væverier ble etablert i 1894. Fabrikken het egentlig Salhus Jaquardvæveri ved oppstarten, før den fikk sitt endelige navn som Salhus Væverier A/S i 1909. Den første disponenten ved fabrikken var Jürg Clausen, som var en av Philip Clausens to sønner. Philip Clausen var en av grunnleggerne av Salhus Tricotagefabrik, som ble etablert i 1859, og som lå et steinkast unna Salhus Væverier. Emil Clausen, Philip Clausens andre sønn, ble disponent ved Salhus Tricotagefabrik, ved farens død i 1909. Familien Clausen var dermed sentrale på arbeidsgiversiden i tekstilindustrien i Salhus. Salhus Væverier og Salhus Tricotagefabrik var imidlertid to separate bedrifter.

Virksomheten ved Salhus Væverier omfattet veving, spinning, farging og appretur (etterbehandling av stoff). Det ble produsert ullstoffer for konfeksjonsindustrien, metervarer i ull og polyesterblandinger, ulltepper og flanelltepper. 

I 1952 arbeidet det omkring 250 mennesker i fabrikken. Arbeiderne ved fabrikken fagorganiserte seg i 1945, sammen med arbeiderne i Salhus Tricotagefabrik. Salhus Væverier hadde i likhet med Salhus Tricotagefabrik en rekke arbeiderboliger i søndre Salhus. 

Salhus Væverier ble slått konkurs i 1977. Den siste lederen for fabrikken var Amund Utne. Salhus Tricotagefabrik kjøpte konkursboet etter Salhus Væverier, og brukte fabrikkbygningen til lagerplass. Salhus Tricotagefabrik hadde også fabrikkutsalg i lokalene til veveriet. I 2008 ble det bygget leiligheter i det gamle fabrikkanlegget

Grunnlagt: 1894

Avviklet: 1977

Antall ansatte: 250 (1952)

Adresse: Salhusvegen 259, 5107 Bergen

Kilde: Det norske næringsliv. Hordaland Fylke. Bergen: 1952. Fyllingsnes, Frode, Åsane - i fortid og nåtid. Bergen: 2007