Veverier

Veveriene ble grunnlagt på midten av 1800-tallet nær elver og stryk. I løpet av 1850-årene ble det etablert to store veverier ved Akerselva: Hjula Veveri 1855 og Christiania Seilduksfabrik 1856. Nydalens Compagnie, etablert som spinneri i 1846, startet veveri i 1863. Også ved Alna ble det etablert et veveri, Joh Petersen Linvarefabrikk, som fra 1888 lå på Bryn. De fleste Oslo-veveriene var i drift til 1970-tallet.