Joh. Petersen Aktieselskab

Firmaet ble grunnlagt i 1852 i Bergen av Johan Petersen (1828-1906), som var en betydelig norsk tekstilgründer og manufakturhandler. Firmaet i Bergen ble utviklet til Kløverhuset, mens veveriet han startet i Skuteviken ble flyttet til Brumunddal og deretter i 1889 til Bryn i Oslo. Dette veveriet ble et av de største i Oslo, og slo seg sammen med Christiania Seildugsfabrikk i 1960 til selskapet Fortex. Driften på Bryn fortsatte til konkurs i 1974. Da mistet de siste 83 arbeiderne arbeidet.

petersen (Ingressbilde)

Fabrikken på Bryn

Av håndklær ble det produsert glass-, stentøy-, toalett- og badehåndlkær i bomull. Dekketøy (duker) ble fremstilt i jacquard- og damaskmønster i hvit og kulørt lin, samt i bomull og silke. Jacquardtopp fra Joh. Petersen A/S, NTM 8386Jacquardtopp fra Joh. Petersen A/S, NTM 8386

Væveriet - Joh.Petersens banebrytende dampveveri i Skuteviken

Fra BErgen Byleksikon:

Væveriet, var det folkelige navnet på en fabrikkbygning i Nye Sandviksvei 84. Tomten ble 1857 solgt av Margrethe Marie Meyer, enken etter Otto Meyer, til Johan Petersen (den senere eier av Kløverhuset), som startet et dampdrevet bomullsveveri året etter. Veveriet hadde 41 ansatte 1865, men stanset produksjonen 1867, og Petersen begynte isteden drift av Bergens Dampmølle i fabrikkens kjeller. C. Sundt kjøpte eiendommen på tvangsauksjon 1877 og solgte den til Gerdt Meyer, som solgte videre til Bergens Arbeiderforening. Arbeiderforeningen opprettet sitt aldershjem i bygningen 1879. Under den annen verdenskrig ble bygningen okkupert av tyskerne og brukt som bordell; etter krigen var den i mange år husvære for krigsveteraner. Bygningen ble 1974 overtatt av Blå Kors – Bergen krets, som rev den og bygde et nytt sosialbygg med poliklinikk og avrusningsavdeling 1977.

Bakken som førte opp hit fra Skuteviken ble kalt Veveriveien eller Veveribakken, og tilsvarer den nåværende Nordre Skuteviksvei.

Grunnlagt: 1852

Avviklet: 1974

Adresse: Østensjøveien 51, Bryn

Kilde: Oslo Adressebok 1955