Norsk Teknisk Museum: Gjenstander

Indikerer at det finnes gjenstander knyttet til bedriften eller personen i Norsk Teknisk Museums samling. Mye av dette er søkbart på www.digitaltmuseum.no