Ringnes Bryggeri A/s

En flott fabrikkpipe med en ring med store "R"-logoer står igjen som et godt synlig spor etter arnestedet for det som i dag er Norges største bryggerikonsern: Ringnes. Bryggeriet ble grunnlagt i 1876 av Amund og Ellef Ringnes og konsul Axel Heiberg. Fabrikken på Sagene ble stadig utvidet, og var produksjonssted for øl helt til 2001. Etter at Ringnes flyttet all produksjon til Gjelleråsen ble mye av bryggeriet revet for å gi plass til boliger, forretninger og kino. Noen av de eldste og mest karakteristiske fabrikkbygningene - og pipa - er bevart.

ringnes.jpg

Ringnes-anlegget under ombygging til boliger i 2006

RIngnes hovedfsade mot Akerselva, slik de ble presentert i Næringsleksikon fra 1957RIngnes hovedfsade mot Akerselva, slik de ble presentert i Næringsleksikon fra 1957
Brødrene Amund og Ellef Ringnes fra storgården Ringnes i Krødsherad i Buskerud måtte i 1858 forlate hjemgården etter at faren kom i gjeldsproblemer. Til gjengjeld startet de i 1876 det som skulle bli Norges største bryggerikonsern.

Amund og Ellef Ringnes startet bryggeriet sammen med konsul Axel Heiberg. Amund sto for den tekniske ledelsen, mens broren Ellef tok seg av det merkantile. Begge hadde i årene før arbeidet i Christiania Bryggeri som lå i Maridalsveien 3, og senere ble overtatt av Nora.

Ringnes tok tidlig i bruk moderne produskjonsmetoder med bl.a. vekt på laboratoriedrift i produktutvikling og kontroll. Satsing på markedsføring og merkevarebygging gjennom bl.a. sponsing av Nansens polferder og senere byggingen av Fram-museet gjorde Ringnes til et av de største ølmerkene.

Fra tapperiet på Ringnes i 1957 (scan fra Næringsleksikon)Fra tapperiet på Ringnes i 1957 (scan fra Næringsleksikon)I løpet av 1960- og 70årene samlet de største øl- og mineralvannsprodusentene seg. Schous og Frydenlunds Bryggeri fusjonerte i 1962, og dannet "De sammensluttede Bryggerier A/S". Ringnes var da det største bryggeriet i Norge, og eide også Nora Mineralvannfabrikk.  

Fra gjærhuset på Ringnes, 1957Fra gjærhuset på Ringnes, 1957I 1978 ble Nora Industrier etablert ved at Norges største mineralvannprodusent Nora, som var eid av Ringnes, ble morselskap for både Ringnes og det sammenslåtte Schou-Frydenlund.

I 1988 ble Ringnes navnet på hele Noras bryggeri- og mineralvannavdeling med mange anlegg rundt i hele landet etetr oppkjøp av lokale bryggerier. Konsertet var ogeå gjennom ulike eierkonstellasjoner til den danske bryggerigiganten Carlsberg ble eneeier i 2004.

Bryggeriproduksjonen ved Akerselva ble på 80- og 90-tallet gradvis flyttet til nytt anlegg på Hjelleråsen, først tapperi siden produksjon av mineralvann. Siste produksjon, ølbryggingen, flyttet i 2001. Ringens er pr. 2004 landets største bryggerikonsern som følge av utstrakt oppkjøpsvirksomhet mot lokale bryggerier. Eid av Orkla (som ovetok Nora i 1991) som gjennom fusjon med Carlsberg i 2001 førte Ringnes over i Carlsberg Breweries.

Grunnlagt: 1876

Antall ansatte: 400 (Oslo, 1957)

Adresse: Thv. Meyersgt 2

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958