Jo-Bu Mekaniske Verksted

Jo-Bu Mekaniske Verksted AS i Drøbak ble grunnlagt av trelasthandler Trygve Johnsen og børsemaker Gunnar Busk. Fabrikkens formål var å produsere skogbruksmaskiner og redskaper. Firmaet ble særlig kjent for produksjon av motorsagen Jo-Bu som lenge var markedsledende i Norge.

Firmaet var senere eid av Elkem Spigerverket AS og produserte motorsager i perioden 1948-1979. Den første saga, «Jobu Senior» var konstruert av Trygve Johnsen og Gunnar Busk selv. Etter hvert ble det utviklet nye modeller og Jobu var en tid marknadsleder i Norge. Utenom motorsager produserte firmaet motorbor for øying av tømmer, motorharv for skogkultivering, lesseapparater for tømmer m.m.

Grunnlagt: 1947

Avviklet: 1979

Antall ansatte: 20 (1952)

Adresse: Fagerstrand

Kilde: Det Norsk Næringsliv, Akershus Fylkesleksikon, 1952