Elektrisk Bureau

Elektrisk Bureau (EB) var et lokomotiv i norsk elektronikk- og telekomindustri, og leverte bl.a. de fleste norske telefoner helt til markedet ble deregulert i 1988. EB ingikk i internasjonale konserner helt fra 1928, og ble i 1988 overtatt av svensk-sveitsiske ABB. Fra 2001 het selskapet ABB Norge, med deler av virksomheten overført til Ericsson og NERA.

elbe (Ingressbilde)

Elektrisk Bureau i 1951, Foto: Oslo Byarkiv

Fabrikken malt av Jens Wang til Jubileumsutstillingen på Frogner i 1914, Foto: NTMFabrikken malt av Jens Wang til Jubileumsutstillingen på Frogner i 1914, Foto: NTMElektrisk Bureau ble grunnlagt 1882 og ble aksjeselskap i 1895. Firmaet startet opp med telefoni, og etablerte tidlig en dynamofabrikk. Både telefon- og dynamofabrikken ble bygd på Majorstuen, Middelthunsgate 17, i 1890-årene. Etter 1922 produserte firmaet også elektrovarmeartikler under navnet Rex (komfyrer og ovner). Etter 1928 var selskapet i partnerskap med svenske Ericsson, som etter hvert fikk aksjemajoriteten. Fra 1934 haddet det en egen radioavdeling i Calmeyersgt. 8. Firmaet var også en betydelig sterkstrømsleverandør. I 1948 ble datterselskapet Industrikontroll A/S opprettet for prosduksjon av stemplingsur og hullkortsystemer. I 1955 ble Norsk Signalindustri A/S opprettet for produksjon av jernbanesignalanlegg. Firmaet hadde 1300 arbeidere og funksjonærer i 1955.

NTM 23339.d1: Bordtelefonapparat fra 1965 NTM 23339.d1: Bordtelefonapparat fra 1965 I 1970-årene ble EB flagget hjem ved at Ericssons aksjer først ble stilt i mindretall og siden kjøpt ut. Den industripolitiske planen var å forene krefter i bl.a. statseide Kongsberg Våpenfabrikk og Årdal og Sundal Verk, samt Tandberg, for å gjøre EB til en norsk elektronikk-gigant, men prosessen trakk ut og ble rammet av nedgangstider og Tandbergs konkurs i 1978. Etter at bergenske Investa overtok eierskapet i en periode, ble EB solgt tilbake til svenskene i 1987, da ved ASEA. Dette gjore EB til en del av ABB, og hele virksomheten ble omstrukturert, delvis solgt ut til bl.a Eeicsson, delvis re-etablert som selskaper som tidligere var fusjonert inn i EB, som NERA.

Produksjonen i Middelthuns gate ble avviklet etter at Kredittkassen overtok eiendommen i 1972. Bygget ble fasademessig bevart men sterkt ombygget som hovedkontor for K-bank, senere Nordea, og tatt i bruk som kontor i 1987.NTM 3052: Veggtelefonapparat fra 1918NTM 3052: Veggtelefonapparat fra 1918

I august 1987 ble en av landets til da største industrisalg annonsert. Det nyfusjonerte Asea Brown Boveri hadde fått tilslag på Investas majoritetspost for 1,4 milliarder kroner. Planen var å gjøre EB til det norske eierselskapet av det meste av svenske Asea og svertsiske Brown Boveris engasjementer i Norge, og det var ikke lite: NEBB på Skøyen, Per Kure på Hasle, National i Drammen,

Grunnlagt: 1882

Avviklet: 1988

Antall ansatte: 1300

Adresse: Middelthunsgt 17

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957