Elektrisk Bureau

Elektrisk Bureau (EB) var et lokomotiv i norsk elektronikk- og telekomindustri, og leverte bl.a. de fleste norske telefoner helt til markedet ble deregulert i 1988. EB ingikk i internasjonale konserner helt fra 1928, og ble i 1988 overtatt av svensk-sveitsiske ABB. Fra 2001 het selskapet ABB Norge, med deler av virksomheten overført til Ericsson og NERA.

elbe (Ingressbilde)

Elektrisk Bureau i 1951, Foto: Oslo Byarkiv

Elektrisk Bureau ble grunnlagt 1882 og ble aksjeselskap i 1895. Firmaet startet opp med telefoni. Etter 1928 var selskapet i partnerskap med Ericsson. Etter 1922 produserte firmaet også elektrovarmeartikler under navnet Rex (komfyrer og ovner). Fra 1934 haddet det en egen radioavdeling i Calmeyersgt. 8. Firmaet var også en betydelig sterkstrømsleverandør. I 1948 ble datterselskapet Industrikontroll A/S opprettet for prosduksjon av stemplingsur og hullkortsystemer. I 1955 ble Norsk Signalindustri A/S opprettet for produksjon av jernbanesignalanlegg. Firmaet hadde 1300 arbeidere og funksjonærer i 1955. Hoverfabrikken for telefoniutstyr lå i Middelthunsgate 17 på Majorstua. Produksjonen her ble avviklet etter at Kredittkassen overtok eiendommen i 1972. Bygget ble fasademessig bevart men sterkt ombygget som hovedkontor for K-bank, senere Nordea, og tatt i bruk som kontor i 1987.Fabrikken malt av Jens Wang til Jubileumsutstillingen på Frogner i 1914, Foto: NTMFabrikken malt av Jens Wang til Jubileumsutstillingen på Frogner i 1914, Foto: NTMNTM 23339.d1: Bordtelefonapparat fra 1965 NTM 23339.d1: Bordtelefonapparat fra 1965 NTM 3052: Veggtelefonapparat fra 1918NTM 3052: Veggtelefonapparat fra 1918


Grunnlagt: 1882

Avviklet: 1988

Antall ansatte: 1300

Adresse: Middelthunsgt 17

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957