Elektroteknisk industri

SSBs næringsgruppering:

31 Elektroteknisk industri
 31.1 Elektromotorer, generatorer mv
 31.2 Elektriske tavler mv
 31.3 Elektriske kabler og ledninger
 31.4 Batterier, akkumulatorer mv
 31.5 Belysningsutstyr og elektr. lamper
 31.6 Annen elektrisk utstyrsprod. mv