Viking Elektriske Fabrikker A/S

Firmaet produserte brytere og vendere, sikrings- og koblingsbokser, samt slipe- og polermaskiner.

viking (Ingressbilde)

Fabrikken i 1954, Foto: Oslo Byarkiv

Grunnlagt: 1935

Antall ansatte: 50 (1955)

Adresse: Stålverksveien

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957