I dag går turen til...

Ensjø

Ensjø ligger i gamle Aker, nært Oslo sentrum, men tettbebyggelsen på Kampen som nærmeste nabo inn mot sentrum. I Første halvdel av 1800-tallet var området dels et utfluktsmål og sommerhusområde for Oslos bedrestilte borgere, og dels ferdselsåre fra Oslo og nordover. Ved Hovinbekken kom i 1881 det første industrianlegget i form av et teglverk. Siden ble området bygd ut med variert industri.

Ensjø avgrenses normalt til området av Gjøvikbanen, Hovinveien, Grenseveien og Strømsveien. Planområdet Ensjø grenser inn mot Jordal i syd, Kampen i vest, Lille Tøyen mot nordvest, Hovin og Valle mot nord og Etterstad mot øst.

Ensjø fikk T-banestasjon i 1974, og denne danner utgangspunkt for planene om storstilt boligbygging i området. 

En ny reguleringsplan for Ensjø var under utvikling på 2000-tallet. Oslo Kommunes plan og bygningsetat leverte en første rapport i august 2002, hvor det ble forutsatt at hele området skulle utvikles til hovedsakelig boligformål. Det ble forutsatt at Stålverkshallene skulle rives, og det ble i 2006 en viss strid om dette mellom dem som mente de burde bevares til kunst- og kulturformål og dem som ville nøye seg med å gjenbruke teglstein i fasadene på de nye bolighusene.

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium