I dag går turen til...

Oslo

Oslo var det viktigste sentrum for industrialiseringen som skjøt fart i Norgen etter 1840. Frem til 1960-tallet var byen landets viktigste industriby i antal industriarbeidsplasser og bedrifter. Industrien var spredd obver stort sett hele spekteret av industrigrener. Avindustrialiseringen av hovedstaden startet for alvor da det meste av tekstilindustrien forsvant i løpet av 1950-årene. Det meste av elektronikkindustrien forsvant i løpet av 1970- og 1980-årene. Verftsindustrien og jern- og metallindustrien forsvant i løpet av 1980-årene.

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium