I dag går turen til...

Kjelsås

På Kjelsås starter Akerselvas ferd. Ved Maridalsvannet rundt Brekkedammen var det sagbruk og møller i mange hundre år. Eventyrforteller Asbjørnsen har beskrevet området i sitt "Kvernsagn". Med industrialiseringen rundt 1850 kom også verkstedindustri til Kjelsås med Kjelsås Brug. Hundre år senere var det moderne industri som Tandberg, Ring og Hjemmets trykkeri som fant veien til ledige industritomter innenfor bygrensene. I dag er det fortsatt noen industri- og kontorbygg her, men mange er omgjort til boliger i det som er et av de mest populære boområdene i Oslo.

Kjelsås 2012 (Ingressbilde)

Teknisk Museum mot Akerselva

Tandbergs Radiofabrikk bygde sin store fabrikk omkring 1950 som et mønsterbruk med park, fin utsikt over Maridalsvannet og rimelige boliger som goder for de ansatte. 

 Gustav A. Ring lagde kontormaskiner i et nybygg som erstattet sagbruket på Brekke da det ble lagt ned i 1965. 

I Frysjaveien forsøkte man i 1948 å berge de gamle tekstilgigantene ved Akerselva som Hjula og Graah ved å samle og modernisere deler av produksjonen i nye moderne anlegg. 

De første norskproduserte mobiltelefonene fra Simonsen ble lagd i Frysjaveien 33.   Hjemmets trykkeri ble flyttet fra Majorstua til Frysjaveien 42 i 1962, og sørget for at både Donald Duck, Hjemmet og en rekke andre blader ble produsert ukentlig på Kjelsås.

Plastfabrikken Heger Plastics lagde bl.a. LP-plater i et lokale som ble revet for å gi plass til Norsk Teknisk Museum. 

I 1986 flyttet museet inn i sitt store nybygg etter mange års lokaliseringsdebatt og planlegging. Arkitekt var Rolf Ramm-Østgård.

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium