Maridalsoset - byens kilde

Fra den nye kjørebrua over Maridalsoset kan vi speide over Maridalsvannets 3,7 kvadratkilometer - 149 meter over havet. Under brua går demningen som kommunen bygde i 1853 for å heve vannspeilet med en hel meter. Dette skulle sikre jevnere vanntilførsel for den nye industrien og byens voksende befolkning. Siden har demningen blitt modernisert flere ganger, og brukes fortsatt til regulering og for å hindre flom i elva. På nedsiden av brua ser vi de steinsatte breddene som er formet slik for å lede tømmer trygt gjennom svingen på vei ned til Brekkedammen, der det var sagbruk helt til 1960-tallet.

Maridalsvannet er drikekvannskilden til 80% av Oslos befolkning. Tildigere kunne Maridalsvannet hentes fra Akerselva nede i byen, men etter hvert som elva ble mer og mer forurenset måtte vannet hentes lenger oppover i elva. Siden 1867 har Oset vært drikkevannssuttaket for Oslos vannledninger. Det første renseanlegget ble tatt i bruk i 1924 og 1971 ble Oset vannrenseanlegg tatt i bruk. Det er store fjellhaller på østsiden av vannet hvor vannet blir renset før det sendes ut til befolkningen. I 2008 ble hallene utvidet og rensemetodene forbedret.