Borregaardsamfunnet utenfor fabrikkporten

Borgarsyssel museum har i samarbeid med Østfold Fylkesbibliotek og Østfold Fylkes Bildearkiv laget en nettutstilling med utgangspunkt i industribedriften Borregaard.

Målet med utstillingen er at du gjennom en kombinasjon av bilder, tekster, lydopptak, utdrag av arkiv, korte videoer og litteraturlister skal få et innblikk i hvordan det var å leve som arbeider på Borregaard, en av Norges aller største arbeidsplasser (ca. 2000 arbeidsplasser i mellomkrigstiden), for et par generasjoner siden.

I utstillingen er hovedvekten lagt på mellomkrigstiden (1918-39). Det var en periode da industrien var fast etablert, men samtidig en tid preget av vesentlig forskjellige arbeidsforhold fra i dag. Mange var på Borregaard fra vugge til grav. Hva slags liv var det? Se nettutstillingen her