Industrien langs Akerselva

myren_dampmaskin (Ingressbilde)

En av Norges eldste dampmaskiner står utstilt i utstillingen. Den ble produsert av Brødr. Jensen på Myrens Mekaniske Verksted.

Akerselva ga kraft til den første industrialiseringen i Norge. Langs elva vokste en differensiert industri frem mellom 1840 og 1970-årene før industrien langs Akerselva gradvis ble omstrukturert, nedskalert eller nedlagt. En av basisutstillingene på Norsk Teknisk Museum er viet industrien langs Akerselva, og viser originalgjenstander fra 1850-årene og fremover.

Se en presentasjon av utstillingen på Norsk Teknisk Museum på museets nettside  

Prosjektet Akerselva Digitalt har produsert en ny vandringsguide til Akerselva som også inkluderer en audioguide.

Vil du utforske Akerselvas industrilandskap til fots kan du følge denne ruten lagt inn i Google Maps