Glidol Kjemiske Fabrikk

Et. 1946. Produserte kjemisk-tekniske produkter for industri og transportvesen

Adresse: Brenneriveien 11

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957