Skibsvedlikehold AS

Firmaet utførte skipsreparasjoner, sikpsvedlikehold, ombygging, rustbanking etc. Firmaets spesialitet var komplett levering av alle størrelser tankanlegg på kysten.

Grunnlagt: 1942

Antall ansatte: 60 (1956)

Adresse: Grønlandsleiret 25

Kilde: Oslo Adressebok 1955/Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957