Grøndahl & Søn

Grunnlagt i 1812. Et av landets største trykkerier, egen gård i Vika med trykkeri, binderi, offset, eskefabrikk og lager.

Grøndahl & Søn Forlag A/S var et norsk forlag. Det ble grunnlagt av Christopher Grøndahl i 1812. Fra starten av drev forlaget kun med trykkerivirksomhet, mens fra 1875 ble forlagsvirksomhet en del av forlaget. I 1990 ble forlaget overtatt av Cappelen forlag, men ble da fortsatt drevet som et selvstendig forlag. I 1991 ble Grøndahl & Søn slått sammen med Dreyers Forlag A/S under navnet Grøndahl og Dreyers Forlag A/S. Det ble fullt ut eid av Cappelen. I 1999 ble Grøndahl og Dreyer oppløst og integrert i Cappelen, og merkenavnet er derfor ikke lenger i bruk.

 

Grunnlagt: 1812

Adresse: Munkedamsveien 35

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957