I dag går turen til...

Vika / Aker brygge

Pipervika i fjordlinjen på vestsiden av sentrum endret karakter flere ganger mellom 1800 og 2000, fra et tvilsomt strøk i byen via et industrielt tyngdepunkt med Akers Mek. til kontor- og shoppingstrøk med Aker Brygge som magnet.

aker brygge 015.jpg

Aker Brygge 2006

Aker Brygge høsten 2006Foto: NTM / Dag Andreassen<br>Foto: NTM / Dag Andreassen
Aker Brygge høsten 2006
Pipervika på Oslos vestside ble på slutten av 1800-tallet industrialisert, med Akers Mek. Verksted ved vannkanten som det dominerende. Boligområdene mellom verftet og Victoria Terrasse og slottsparken besto hovedsakelig av rimelige og små leiegårder. Vika ble sanert i forbindelse med at Rådhuset ble bygd, en utbyggingsprosjekt som varte i flere tiår, med åpningen av Rådhuset i 1950 som et høydepunkt. De fleste leiegårdene ble revet og erstattet av store kontorbygg i nye gateløp. På 1980-tallet skiftet også sjøkanten av Vika karakter da Akers Mek. ble nedlagt og verftsområdet bygd om til det fasjonable Aker Brygge, med strandpromenade, butikker, cafeer, kontorer og dyre leiligheter. 

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium