Heger Plastics A/s

På tomten der Norsk Teknisk Museum ligger i dag lå en av Norges første plastindustrifabrikker. De lagde blant annet grammofonplater.

Plastfabr

Adresse: Kjelsåsvn 141/143

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958